C.P.E.巴哈: 交響曲與協奏曲集 (6CD)

C.P.E.巴哈: 交響曲與協奏曲集 (6CD)

作者 : 平諾克/ 英國協奏團/ 卡爾.李希特/ 慕尼黑巴哈管弦樂團/ 戈貝爾/ 柯隆古樂團

作者 : Trevor Pinnock/ The English Concert/ Karl Richter/ Munich Bach Orchestra/ Reinhard Goebel/ Musica A

出版社 : 環球國際唱片股份有限公司

※ ※ 無庫存

無庫存

定價 : NT 1,500

售價9折, NT1,350