您找過以下的關鍵字

尚無搜尋紀錄

1895台灣 下 (3XDVD)

1895台灣 下 (3XDVD)

作者 : 韓剛

出版社 : 沙鷗國際股份有限公司

※ ※ 無庫存

無庫存

定價 : NT 99

售價 : NT99

內容簡介


劇以琅橋中日之戰?序幕(縱貫1884年中法之戰到1894年中日戰爭),以臺灣的興衰淪陷過程?線索,以劉永福、劉銘傳等愛國英雄?主要人物形象,真實描繪興台、建台、保台的歷史過程,從不同的側面揭示臺灣淪陷的歷史緣由。 故事: 自1840年鴉片戰爭之後,清王朝一步步走向衰敗,西方列強紛至遝來,他們貪婪地掠奪這個東方古國的資源與財富。與此同時,隔海相望的日本不再甘心於西方列強之後,也把覬覦的目光投向了貧弱落後的大清國,臺灣島成?了他們“開疆拓土”的第一目標‧‧‧‧‧‧ 就在日本覬覦我臺灣寶島的同時,西方列強之一的法國已經付諸行動了。 1884年(光緒十年),法國欲吞越南,進而奪我西南。清廷畏於壓力,準備放棄安南,撤回鎮南關外軍隊。而出身天地會的黑旗軍首領劉永福,?保桑梓,拒不聽旨撤兵,率領子弟兵大破法軍。 閑曹小官唐景崧久歎用武無地報國無門,自告奮勇,要求去安南冒險傳旨。然而當他目睹黑旗軍戰績後,熱血沸騰,?棄了撤軍使命,與劉永福並肩戰鬥。並說服兩廣總督張之洞,爭取了軍餉軍械。 一文一武同心協力,捷報頻頻。大捷諒山,力斬法軍司令官安鄴、李安國。 李鴻章懷有私心,匿捷不報,一意與法國媾和。朝廷上下不知安南真實情況,舉棋難定。 法國敗于安南,組成無畏艦隊進攻福建馬江,馬江水師盡喪。法軍進而封鎖臺灣海峽,奪取了澎湖列島。並欲攻佔基隆,欲以作?籌碼,逼清廷就範。 退歸林下的淮軍老將劉銘傳臨危受命,毅然渡海。協調了在台湘淮各軍,解除宿怨,同心對敵。使法軍進奶退維穀。直至擊斃法軍總司令、海軍中將孤拔,大獲全勝。 陸戰海戰,兩線皆捷。然而,當國大臣李鴻章卻匿捷不報,反而有意誇大法國實力,渲染失敗論調。促使朝廷倉皇簽下不平等條約。使這場中法戰爭“不敗而敗”。引起朝野扼腕,壯士長歎。 恭親王?首的軍機處成?替罪羊,“全班斥退”。代以年青好勇的醇親王。清廷接受左宗棠、張之洞等封疆大吏建議,臺灣建省,並以劉銘傳?首任巡撫。 唐景崧因功升任臺灣道,成?僅次於巡撫的行政首長。而劉永福則率領黑旗弟兄改編的官軍,擔任南澳島總兵。 南澳島地處汕頭海外,正處於臺灣海峽的“喇叭口”。是廣東唯一的海島縣。總兵轄廣東營和福建營兩營,負責澎湖列島的治安。南澳島上留有戚繼光、鄭成功等先賢的遺?。在清廷看來,這是苦差,又可防範劉永福的“反骨”。而劉永福卻求仁得仁、以苦?樂。他與昔日戰友唐景崧相約:你建臺灣,我保臺灣! 轉眼十年。臺灣已日新月異,百業俱興。劉銘傳卻因老病而退仕回安徽故里。邵友濂繼任。 此時,北方風雲大變。日本野心畢露,侵佔清朝屬國朝鮮後,得寸進尺。海陸兩路進攻中國。身?直隸總督又兼北洋水師統帥的李鴻章一味保存實力,首鼠兩端,把希望寄託於列強議和,終於使水師全軍覆沒。 日軍兵臨城下,清廷無奈,只得派邵友濂赴日求和,又被拒絕。李鴻章則以全權大臣前往馬關,簽訂了屈辱的賣國條約《馬關條約》。除賠兵費兩萬萬兩白銀,並割讓遼東半島和臺灣全島。消息傳來,群情激憤。臺灣軍民,誓死保台。 唐景崧正在繼邵友濂代理臺灣巡撫,舉足輕重。由一介書生而?封疆大吏,更是彌足珍惜。他連連上書朝廷,要求收回成命。張之洞等大臣也極力進行外交斡旋,力保臺灣。但是換來的只是朝廷每天的嚴旨申斥。“顧全大局,維持原議”。 劉銘傳要求回台保台,泣血而死。 劉永福率軍毅然渡台,“幫辦臺灣軍務”。擁立唐景崧?總司令,反對割台,與日軍決戰。然而,這一對抗法的昔日戰友,想法已經有別如天壤。唐景崧要保來之不易的官祿,只能唯朝命是從。他偷偷內渡,跑回大陸。而劉永福以疆土、百姓?重,不懼危命,團結臺灣志士徐驤、林氏和廣大同胞,堅決血戰保台。他們寸土必爭,處處?戰,擊斃了日本的阿部親王...... 臺灣淪陷了,但臺灣人民抗擊日軍的鬥爭延續多年。 臺灣同胞永遠記住劉永福、劉銘傳這些閃光的名字。

影音規格:
片長:1665分鐘
螢幕比:4:3
區域:所有區域播放機器
類別:電視影集
字幕選單:中文
語言選單:中文
看更多 隱藏
作者介紹
演員:
李雪健/飾 李鴻章、劉德凱/飾 劉銘

看更多 隱藏